– Vi trenger deg

Julemarkedet i Haugesund trenger flere sponsorer og frivillige. Vil du være med å lage tidenes Julemarked på Rådhusplassen?

TEKST OG FOTO: SARAH ELISE FALKEID

De frivillige bør ifølge daglig leder helst være fysisk sterke, selvgående og engasjerte.

Grethe Vangsnes (35) er klar for tidenes Julemarked på Rådhusplassen.

  • Vi trenger folk til opp- og nedrigg, og snekkerkyndige til å bygge tak over bodrekkene, sier Grethe Vangsnes (35), daglig leder i Julemarkedet i Haugesund. – I tillegg skulle vi hatt flere folk i café, til dekorering og forefallende.

For det dukker jo alltid opp noe. Nytt i år er at de fleste bodene skal være under tak – været har  vært en utfordring disse helgene tidligere år.

En prosjektgruppe bestående av 18 personer har fått ulike ansvarsområder. Alle er de håndplukket av den ferske lederen. Og planleggingen startet allerede i sommer.

  • Nå må vi dra lasset sammen, og hjelpe gründere til å få vise frem sine produkter, sier Vangsnes, som har stor tro på markedets fremtid.

Men for at Julemarkedet skal bestå, er de avhengige av støtte fra næringsliv og frivillige.

  • Vi er svært interessert i barteravtaler (bytte av tjenester red. anm.), sier Vangsnes.

Pengene julemarkedet får inn av de som leier utstillerplass går videre til leie av lyd, lys, telt og scene, blant annet.

Flere av de lojale samarbeidspartnere har kommet med gode forslag til hvordan de sammen kan få ned kostnadene på selve utformingen av Julemarkedet. Leigdet.no er blant disse. Det setter julemarkedslederen stor pris på.

– Sånn sett har vi vært veldig heldige, sier Vangsnes.

Julemarkedet i Haugesund hadde rundt 50-70 000 besøkende i fjor, og man ser en tendens til at det ikke bare er distriktets innbyggere som besøker, men også tilreisende fra andre deler av landet. Mange har lagt det som en årlig aktivitet – man kommer jo i julestemning av slikt.

Det er derfor Vangsnes mener sponsorer får mye igjen for støtten, i form av profilering på nettsider, i sosiale medier som Facebook og Instagram og på selve Julemarkedet.

 

 

Facebooktwittermail