Betingelser og vilkår for Julemarkedet i Haugesund

 1. Søknad

Søknad vurderer når søknadsskjemaet foreligger utfylt og undertegnet. Ved innsending av søknadsskjema godtar man automatisk regler, betingelser knyttet opp mot leie av utstillerplass gjennom hele arrangementets periode.

Julemarkedet sin prosjektgruppe har den endelige avgjørelsen for valg av utstillere. På Julemarked i Haugesund ønsker vi et bredt utvalg av produkter innen kunst, fotografering, klær, mat og drikke, leker, lokalproduserte og hjemmelagde produkter blomster, interiør og design, juledekorasjoner og andre passende tilbud.

Det er ikke lov å selge filterkaffe, vafler, grøt, brus, suppe, alkoholdige varer eller lignende uten egen avtale. Utstiller opplyser hvilken produkter de ønsker å selge i søknaden. Det aksepteres ikke mat- og drikkesalg dersom man ikke har meldt dette inn på forhånd.

 

 1. Leiekostnad

Boder hele perioden:

2×2 bod 3650,-

3×2 bod 5700,-

2×4 bod 6800,-

Kun åpningshelg: 60% av prisen.

De to siste: 60% av prisen.

En av de to siste: 40%

 

Telt oppdelt i båser hele perioden:

4×3 teltplass: 6500,-

4×6 teltplass 9000,-

Kun åpningshelg: 60% av prisen.

De to siste: 60% av prisen.

En av de to siste: 40%

 

Pris på strøm vil komme utenom. Skal fastsettes snarest.

Pris på skilt vil komme utenom, det blir mest sannsynlig de samme som produserer skiltene som i fjor og dere vil mest sannsynlig kunne gjenbruke tidligere skilt.

 

 1. Leie av bod, telt eller plass

Utstillere som ønsker å stille med for eksempel egen vogn må opplyse om dette i søknaden. Arrangør forbeholder seg retten til å fjerne uegnet reklame. Det er ikke lov å ha egen bod/telt/plass uten avtale.

Utstiller må selv sørge for ekstra lys i boden, utendørs skjøteledning, montering og demontering av egne varer. I tillegg er utstiller ansvarlig for at det er ryddig både inne og utenfor egen bod. Ha tilstrekkelig med produkter for salg i avtalt utstillingsperiode. Avfall tømmes i anvist søppelbeholder og container. Strøsand er tilgjengelig i beholder på området, og utstiller er ansvarlig for å strø foran bod/telt ved snø eller is. Utstiller er ansvarlig for eventuelle skader som påføres boden. Brannvesenet har lagt forbud mot levende lys på julemarkedet.

 

 1. Betaling

Utstiller vil få tilsendt faktura for hele beløpet etter søknad er godkjent. Ønsker utstiller delbetaling så opplys om dette på søknadsskjema. Dersom beløpet ikke er betalt innen forfall risikerer man å miste tildelt plass.

Påmelding er bindene, og innbetaling for utstillerplass refunderes kun hvis arrangøren avlyser julemarkedet. Utstillere som har et utestående beløp fra tidligere år vil få avslag på søknaden frem til skyldig beløp er betalt. Etter mottatt betaling vil du få profilering på Jule-marked.no. Løp og kjøp!

 

 1. Strøm

Det er begrenset tilgang til strøm på området, og det er viktig at utstiller ikke overskrider strømbehovet som blir opplyst i søknadsskjemaet. Arrangør forbeholder seg retten til å plassere utstillere der hvor det er mest gunstig i forhold til strømbehov. Dette er for å sikre et driftssikkert julemarked uten unødvendige strømbrudd.

Alle tromler med skjøteledning må rulles helt ut for å unngå varmgang og brannfare. Alle koblinger og skjøteledninger må beskyttes mot vær og vind, og ikke ligge direkte på bakken. Arrangør foretar jevnlige inspeksjoner både på utstyr og forbruk under perioden.

 

 1. Forsikring og kontantomsetning

Utstiller er ansvarlig for forsikring av egne produkter. I tillegg ansvarlig for å sette seg inn i og følge regelverket om dokumentasjon nav kontantomsetning. For mer informasjon ta kontakt med ligningskontoret. Arrangør vil ha nattevakter under deler av perioden, men står ikke ansvarlig for tap på grunn av vær eller tyveri. Det er kameraovervåkning på julemarkedet som dekker stor del av området.

 

 1. Mattilsynet

Ved salg av mat må utstiller selv sørge for nødvendige tillatelser hos Mattilsynet. Dette gjelder både produkssted og produkter.

 

 1. Kjøretøy og parkering

Det er ikke tillatt å kjøre eller parkere inne på området. Dette gjelder alle motoriserte kjøretøy og tilhengere. De som ikke respekterer kjøre- og parkeringsreglene på julemarkedet vil bli bortvist.

Kjøretøy brukt i forbindelse med tilkjøring av varer må fjernes senest én time før åpningstid. Det er ikke tillatt å kjøre inn igjen før 15 minutter etter stengetid. Dette gjelder alle dager.

 

 1. Opp- og nedrigging

Opp- og nedrigging skal kun foregå før og etter åpningstid. Dette gjelder alle dager. Bod/telt og området rundt skal etterlates fri for dekorasjoner, skilt, spiker, søppel, matrester og lignende.

 

 1. Oppmøte og åpningstider

Utstiller forplikter seg til å møte opp i rimelig tid før åpning av markedet, og forholde seg til åpningstidene som er fastsatt. Dette gjelder alle dager utstiller har leid plass. Dersom dette ikke overholdes vil det få konsekvenser for videre deltakelse på julemarkedet. Alle møter opp uansett vær. Det er kun arrangøren som har myndighet til eventuelt å stenge markedet. Stengt bod eller teltplass vil kunne gi dagbøter.

 

 1. Avlysning

Julemarked i Haugesund forbeholder seg retten til å kunne avlyse markedet på grunn av force majeure, uforutsette forhold, brann, flom eller lignende. Arrangør kan også avlyse dersom det ikke er tilstrekkelig antall påmeldte. Innbetaling for utstiller plass vil da bli refundert.

 

 1. Utseende og image

Vi ønsker å oppnå mest mulig julestemning, og derfor oppfordrer vi utstillere å stille i antrekk i typiske julefarger; rødt, hvit og/eller grønt. Kofter, nisseluer, rødmalte kinn og andre antrekk som skaper julestemning er veldig ønskelig. I tillegg ønsker vi at utstiller pynter i bod/telt slik at det skaper en julestemning.

 

 1. Fred og fordragelighet

Alle utstillere plikter å yte sitt beste for å opprettholde en god stemning på markedet. Dette gjelder både mellom utstillere, og mot besøkende/kunder. Husk at de fleste som jobber for julemarkedet er frivilligere som stiller opp. Vis generelt god folkeskikk, og ikke glem at vi alle jobber mot samme mål; et best mulig julemarked, god omsetning for utstillere og ikke minst god julestemning for alle. Det vil bli avholdt et utstillermøte i forkant av Julemarkedet hvor dere får vite nødvendig informasjon, bli kjent dere imellom, bli kjent med prosjektgruppa for 2018, masse inspirasjon og salgsteknikk.

 

Velkommen til Julemarked på Rådhusplass i Haugesund!